Taulukkolaskennan pikanäppäimet

Huomautus-kuvake

Eräät pikanäppäimet voivat olla käyttöjärjestelmän käytössä. Nämä näppäinyhdistelmät eivät tällöin ole käytettävissä LibreOffice-pikanäppäiminä. Pyri ottamaan käyttöön eri näppäimet joko LibreOffice-ohjelmistoon valinnassa Työkalut - Mukauta - Näppäimistö tai käyttöjärjestelmään.


Syöttöriville kirjoitetulla kaavalla voidaan täyttää valittu solualue, kun painetaan +Enter. Pidetään painettuna +Enter+Vaihto, jotta syötesolun muotoilut tulisivat käyttöön koko solualueelle.

Jotta saataisiin matriisi, jossa kaikissa soluissa on sama informaatio kuin syöttörivillä, painetaan Vaihto++Enter. Matriisikaavassa yksittäisiä soluja ei voi muokata.

Kun valitaan soluja erillisiltä taulukon alueilta, painetaan -näppäintä ja vedetään hiirellä eri alueilla.

Kun valitaan useita taulukkoja yhdestä laskentataulukkoasiakirjasta, pidetään , pohjassa ja napsautetaan taulukkovälilehtien nimiä työtilan alareunassa. Yhden taulukon valitsemiseksi, pidä alhaalla Vaihto-näppäintä ja napsauta taulukon välilehden nimeä.

Pakotetun rivinvaihdon saa tehtyä solussa painamalla +Enter.

Valittujen solujen sisällön poistamiseksi painetaan Askelpalautinta. Tämä avaa Poista sisältö -valintaikkunan, jossa valitaan solujen poistettavat sisällöt. Valittujen solujen sisällön poistamiseksi ilman valintaikkunaa painetaan Delete-näppäintä.

Siirtyminen laskentataulukoissa

Pikanäppäin

Toiminto

+Home

Kohdistin siirtyy taulukon ensimmäiseen soluun (A1).

+End

Kohdistin siirtyy taulukon viimeiseen arvoja sisältävään soluun.

Home

Kohdistin siirtyy rivillä ensimmäiseen soluun.

End

Kohdistin siirtyy rivillä viimeiseen arvolliseen soluun.

Vaihto+Home

Valitaan solut kohdistetusta solusta rivin alkuun.

Vaihto+End

Valitaan solut kohdistetusta solusta rivin loppuun.

Vaihto+Page Up

Valitaan solut kohdistetusta solusta yksi sivu ylöspäin samalla sarakkeella tai laajennetaan tehtyä valintaa yksi sivu ylöspäin.

Vaihto+Page Down

Valitaan solut kohdistetusta solusta yksi sivu alaspäin samalla sarakkeella tai laajennetaan tehtyä valintaa yksi sivu alaspäin.

+Vasen nuolinäppäin

Kohdistin siirtyy rivillä yhtenäisen tietoalueen vasempaan reunaan. Jos vasemmalla oleva solu on tyhjä, kohdistin siirtyy seuraavaan arvolliseen soluun rivillä tai tyhjällä alueella A-sarakkeeseen.

+Oikea nuolinäppäin

Kursori siirtyy rivillä tietoalueen oikeaan reunaan. Jos oikealla puolella oleva solu on tyhjä, siirtyminen tapahtuu seuraavaan arvolliseen soluun rivillä tai taulukon viimeiseen sarakkeeseen.

+Ylänuolinäppäin

Kohdistin siirtyy sarakkeessa yhtenäisen tietoalueen yläriville. Jos yläpuoleinen solu on tyhjä, siirrytään seuraavaan arvolliseen soluun tai tyhjällä alueella taulukon yläriville.

+Alanuolinäppäin

Kohdistin siirtyy sarakkeessa tietoalueen alariville. Jos alapuoleinen solu on tyhjä, kohdistin siirtyy seuraavaan arvolliseen soluun sarakkeessa tai viimeiselle riville tyhjällä alueella.

+Vaihto+nuolinäppäin

Valitaan kaikki yhtenäisen tietoalueen solut nuolen suuntaan nykyisestä solusta alkaen. Sekä useita rivejä että sarakkeita saa samaan suorakulmaiseen osavalintaan.

+Page Up

Siirrytään yksi taulukko vasemmalle (ylemmäksi).

Tulostuksen esikatselussa: siirtyminen edelliselle tulostesivulle.

+Page Down

Siirtyminen taulukkoon oikealla (alemmaksi).

Tulostuksen esikatselussa: siirtyminen seuraavalle tulostesivulle.

+Page Up

Siirrytään näytön verran vasemmalle.

+Page Down

Siirrytään näytön verran oikealle.

+Page Up

Lisää edellisen taulukon, jos sellainen on, nykyiseen taulukkojen valintaan. Kohdistus siirtyy edelliseen taulukkoon.

+Page Down

Lisää seuraavan taulukon, jos sellainen on, nykyiseen taulukkojen valintaan. Kohdistus siirtyy seuraavaan taulukkoon.

+ *

missä (*) on numeronäppäimistön kertomerkki

Yhtenäinen tietoalue, johon kursori liittyy, tulee valituksi. Alueen rajana on tyhjiä soluja riveissä ja sarakkeissa suorakaiteena.

+ /

missä (/) on numeronäppäimistön jakomerkki

Valitaan matriisikaava-alue, jossa kursori on.

+Plus

Lisää soluja (kuten valikosta Lisää - Soluja)

+Miinus

Poistaa soluja (kuten valikosta Muokkaa - Poista solut)

Enter (aluevalinnassa)

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General.

+ ` (katso huomautus taulukon alla)

Näyttää tai kätkee kaavat arvojen sijasta kaikissa soluissa.


Huomautus-kuvake

Näppäin, jossa merkki ` on, sijaitsee "?" -merkin vieressä suomalaisessa näppäimistössä. Jos näppäintä ei ole näppäimistössä, sen tilalle voi vaihtaa toisen näppäimen: valitaan Työkalut - Mukauta ja Näppäimistö-välilehti. Valitaan "Näytä"-luokka ja "Näytä kaava" -toiminto.


Taulukkolaskennan funktionäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

+F1

Tuo esille kohdistetun solun huomautuksen.

F2

Vaihtaa muokkaustilaan ja siirtää kohdistimen solun sisällön loppuun. Painaminen uudelleen vie pois muokkaustilasta.

Jos kohdistin on syöttökentässä valintaikkunassa jossa on Pienennä-valitsin, valintaikkuna kätkeytyy ja kenttä jää näkyviin. Painamalla F2-näppäintä uudestaan tulee koko valintaikkuna näkyviin.

+F2

Avaa ohjatun funktion luonnin.

Vaihto++F2

Siirtää kohdistimen syöttöriville, jossa työstettävään soluun voidaan kirjoittaa lauseke.

+F3

Avaa Määritä nimet -valintaikkunan.

Shift++F4

Näyttää tai kätkee tietolähteiden resurssienhallinnan.

F4

Vuorottelee suhteellisia ja absoluuttisia viittauksia (esimerkiksi A1, $A$1, $A1, A$1) syöttökentässä.

F5

Näyttää tai kätkee rakenneselaimen.

Vaihto+F5

Jäljittää seuraajia.

Vaihto+F7

Jäljittää edeltäjiä.

Vaihto++F5

Siirtää kohdistimen Nimi-valintaruutuun myös syöttöriviltä.

F7

Suoritetaan taulukon oikoluku.

+F7

Avaa synonyymisanaston, jos käsiteltävässä solussa on tekstiä.

F8

Kytkee päälle tai pois lisävalintatilan. Tässä tilassa nuolinäppäimet laajentavat valintaa. Samoin tekee hiiren napsautus toisessa solussa.

+F8

Korostaa arvollisia soluja.

F9

Lasketaan uudelleen työstettävän taulukon muuttuneet lausekkeet.

+Vaihto+F9

Lasketaan kaikki lausekkeet kaikissa taulukoissa (uudelleenkin).

+F9

Päivittää valitun kaavion.

Opens the Styles window where you can apply a formatting style to the contents of the cell or to the current sheet.

Vaihto+F11

Luo asiakirjamallin.

Vaihto+F11

Päivittää malleja.

F12

Ryhmittää valitun alueen.

+F12

Purkaa valitun alueen ryhmät.

+Alanuolinäppäin

Lisätään käsiteltävän rivin korkeutta (vain OpenOffice.org alkuperäiset -yhteensopivuustilassa).

+Ylänuolinäppäin

Vähennetään käsiteltävän rivin korkeutta (vain OpenOffice.org alkuperäiset -yhteensopivuustilassa).

+Alanuolinäppäin

Leventää kohdistettua saraketta.

+Vasen nuolinnäppäin

Vähentää sarakeleveyttä.

+Vaihto+nuolinäppäin

Optimoi sarakeleveyden ja rivikorkeuden valitun solun pohjalta.


Solumuotoilut pikanäppäimillä

Seuraavat solujen muotoilut on käytettävissä näppäimistöltä:

Pikanäppäin

Toiminto

+1 (ei numeronäppäimistöltä)

Avaa Solun määritteet -valintaikkunan

+Vaihto+1 (ei numeronäppäimistöltä)

Kaksi desimaalia, tuhaterotin

+Vaihto+2 (ei numeronäppäimistöltä)

Vakio tieteellinen merkintätapa

+Vaihto+3 (ei numeronäppäimistöltä)

Vakio päiväysmuoto

+Vaihto+4 (ei numeronäppäimistöltä)

Vakio valuuttamuoto

+Vaihto+5 (ei numeronäppäimistöltä)

Vakio prosenttiesitys (kaksi desimaalia)

+Vaihto+6 (ei numeronäppäimistöltä)

Oletusmuotoilu


Tietojen ohjauksen käyttö

Näppäinyhdistelmä

Tulos

Sarkain

Kohdistus etenee valintaikkunassa painikkeesta ja alueesta toiseen.

Vaihto+Sarkain

Kohdistus peruuttaa valintaikkunassa painikkeesta ja alueesta toiseen.

Ylänuolinäppäin

Kohdistus nousee yhden paikan valintaikkunan alueella.

Alanuolinäppäin

Kohdistus laskeutuu yhden paikan valintaikkunan alueella.

Vasen nuolinäppäin

Kohdistus siirtyy yhden paikan vasemmalle ikkunan osassa.

Oikea nuolinäppäin

Kohdistus siirtyy yhden paikan oikealle valintaikkunan alueella.

Home

Valitaan alueen ensimmäinen kohde.

End

Valitaan alueen viimeinen kohde.

ja Rivikentät-sanan alleviivattu merkki

Kopioi tai siirtää käsiteltävän kentän Rivikentät-alueelle.

ja Sarakekentät-sanan alleviivattu merkki

Kopioi tai siirtää käsiteltävän kentän Sarakekentät-alueelle.

ja Tietokentät-sanan alleviivattu merkki

Kopioi tai siirtää käsiteltävän kentän Tietokentät-alueelle.

+Ylänuolinäppäin

Nostaa kohdistettua kenttää yhden sijan.

+Alanuolinäppäin

Alentaa kohdistettua kenttää yhden sijan.

+Vasen nuolinäppäin

Siirtää kenttää sijan vasemmalle.

+Oikea nuolinäppäin

Siirtää kohdistettua kenttää sijan oikealle.

+Home

Siirtää kohdistetun kentän ensimmäiselle sijalle.

+End

Siirtää kohdistetun kentän viimeiseksi.

+O

Näyttää kohdistetun kentän vaihtoehdot.

Delete

Poistaa käsiteltävän kentän alueelta.