Lukumuoto: Lisää desimaaleja

Lisätään yksi näkyvä desimaali valittujen solujen lukuihin.

Kuvake, jossa ylärivin nollasta nuoli alarivin nollien perään

Lukumuoto: Lisää desimaaleja