Page Style

Opens a dialog where you can define the appearance of all pages in your document.

Toiminnon aloitustavat:

Choose Format - Page.


Järjestelytyökalu

Tehdään valitun tyylin asetukset.

Sivu

Määritetään yksi tai monisivuisten asiakirjojen sivun taitto sekä sivunumeroinnin muoto ja arkkikoko.

Reunat

Asetetaan valittujen objektien reuna Writerissa tai Calcissa.

Tausta

Asetetaan taustaväri tai taustakuva.

Ylätunniste

Lisätään ylätunniste käytössä olevaan sivutyyliin. Ylätunniste on alue sivun ylämarginaalissa, jonne voidaan lisätä tekstiä tai kuvia.

Alatunniste

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Sheet

Specifies the elements to be included in the printout of all sheets with the current Page Style. Additionally, you can set the print order, the first page number, and the page scale.

Palauta

Palautetaan nykyisen välilehden muutetut arvot valintaikkunan avaamisajan arvoiksi. Vahvistuskyselyä ei esitetä, kun valintaikkuna suljetaan.