GlobalScope

Basic-lähdekoodi ja on järjestetty kirjastojärjestelmään.

Basicissa:

Valintaikkunoissa:

Molemmat kirjastosäiliöt ovat olemassa sovellustasolla ja jokaisen asiakirjan sisällä. Asiakirja-Basicissa asiakirjan kirjastosäiliöt ovat oletuksellisesti kutsuttuja. Jos halutaan kutsua globaaleja kirjastosäiliöitä asiakirjan sisältä, on käytettävä avainsanaa GlobalScope.

Syntaksi:

GlobalScope

Esimerkki:

Esimerkki asiakirja-Basicista

' Dialog1:n kutsuminen Standard-asiakirjakirjastossa

oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1

' Dialog2:n kutsuminen Library1-sovelluskirjastossa

oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2