GetProcessServiceManager Function

Funktio palauttaa ProcessServiceManagerin (keskeinen Uno-palvelujen hallinnointiväline).

Tätä funktiota tarvitaan, kun halutaan toteuttaa palvelu käyttäen CreateInstanceWithArguments-toimintoa.

Syntaksi:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Esimerkki:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");

' this is the same as the following statement:

oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")