TwipsPerPixelX Function

TwipsPerPixelX palauttaa sen twip-yksiköiden lukumäärän, joka vastaa kuvapisteen leveyttä.

Syntaksi:

n = TwipsPerPixelX

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Esimerkki:

Sub ExamplePixelTwips

    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " twip-yksikköä * " & TwipsPerPixelY() & " twip-yksikköä",0,"Kuvapiste l*k"

End Sub