Environ Function

Environ palauttaa ympÀristömuuttujan arvon merkkijonossa. YmpÀristömuuttujat riippuvat kÀyttöjÀrjestelmÀn tyypistÀ.

Syntaksi:

Environ (Environment As String)

Palautusarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

Environment: se ympÀristömuuttuja, jonka arvo halutaan palauttaa.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleEnviron

Dim sTemp As String

    sTemp=Environ ("TEMP")

    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")

    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"VĂ€liaikaisten tiedostojen hakemisto:"

End Sub