GetSystemTicks Function

GetSystemTicks palauttaa järjestelmän kellojaksojen lukumäärän. Funktiota voi käyttää tiettyjen prosessien optimointiin.

Syntaksi:

GetSystemTicks()

Palautusarvo:

Long

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleWait

Dim lTick As Long

    lTick = GetSystemTicks()

    Wait 2000

    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)

    MsgBox "" & lTick & " kellojaksoa" ,0,"Tauko kesti"

End Sub