Muut käskyt

Tässä osiossa on esitetty funktiot ja lauseet, jotka ei ole kuulu muihin luokkiin.

Beep Statement

Beep-lause tuottaa √§√§nen tietokoneen kaiuttimeen. √Ą√§ni riippuu k√§ytett√§v√§st√§ j√§rjestelm√§st√§ eik√§ sen voimakkuutta tai korkeutta voi muokata.

Shell Function

Shell aloittaa toisen sovelluksen ja määrittelee vastaavan ikkunatyylin, mikäli tarpeen.

Wait Statement

Wait-lause keskeyttää ohjelman suorituksen millisekunneissa määritetyksi ajaksi.

GetSystemTicks Function

GetSystemTicks palauttaa järjestelmän kellojaksojen lukumäärän. Funktiota voi käyttää tiettyjen prosessien optimointiin.

Environ Function

Environ palauttaa ympäristömuuttujan arvon merkkijonossa. Ympäristömuuttujat riippuvat käyttöjärjestelmän tyypistä.

GetSolarVersion Function

GetSolarVersion palauttaa nykyisen LibreOffice-version sisäisen numeron.

GetGuiType Function

GetGuiType palauttaa numeroarvon, jolla tunnistetaan graafinen käyttöliittymä.

TwipsPerPixelX Function

TwipsPerPixelX palauttaa sen twip-yksiköiden lukumäärän, joka vastaa kuvapisteen leveyttä.

TwipsPerPixelY Function

TwipsPerPixelY palauttaa sen twip-yksiköiden lukumäärän, joka vastaa kuvapisteen korkeutta.

CreateUnoStruct Function

Luodaan Uno-struktuurityypin ilmentymä.

CreateUnoService Function

Toteutetaan Uno-palvelu ProcessServiceManagerin kera.

GetProcessServiceManager Function

Funktio palauttaa ProcessServiceManagerin (keskeinen Uno-palvelujen hallinnointiväline).

CreateUnoDialog Function

Funktiolla luodaan Basicin Uno-olio, joka edustaa Uno-valintaikkunan ohjausobjektia ajonaikaisesti Basicissa.

CreateUnoListener Function

CreateUnoListener luo kuuntelijailmentymän.

CreateUnoValue Function

CreateUnoValue palauttaa olion, joka esittää rajatusti tyypitetyn arvon, joka perustuu Uno-tyyppijärjestelmään.

CreateObject Function

CreateObject luo UNO-olion. Windowsissa voidaan luoda myös OLE-objekti.

Tämä metodi luo ilmentymän, jonka tyyppi välitetään parametrissä.

GetDefaultContext Function

GetDefaultContext palauttaa prosessin palvelutehtaan (factory) oletussisällön, jos se on olemassa, muuten palauttaa null-viitteen. (null tarkoittaa tyhjää)

ThisComponent Statement

ThisComponent osoittaa aktiivista komponenttia, niin että sen ominaisuudet voidaan lukea ja asettaa. ThisComponent on käytössä asiakirja-Basicissa, jossa se edustaa asiakirjaa, johon Basic kuuluu. Sen objektin tyyppi, johon ThisComponent pääsee, riippuu asiakirjan tyypistä.

GlobalScope

Basic-lähdekoodi ja on järjestetty kirjastojärjestelmään.