StrComp Function

StrComp vertaa kahta merkkijonoa ja palauttaa kokonaislukuarvon, joka edustaa vertailun tulosta.

Syntaksi:

StrComp ( teksti1 As String, teksti2 As String[, vertaa])

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametri:

Teksti1: mikä tahansa merkkijonolauseke.

teksti2: mikä tahansa merkkijonolauseke.

Vertaa: tämä valinnainen parametri asettaa vertailumenetelmän. Jos vertaa = 1, vertailu on aakkoskoon tunnistava. Jos vertaa = 0, pieniä ja ISOJA kirjaimia ei erotella.

Palautusarvo

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleStrComp

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = Str$(iVar)

    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)

End Sub