Len Function

Len palauttaa merkkien määrän merkkijonossa tai tavujen määrän, joka tarvitaan muuttujan tallentamiseen.

Syntaksi:

Len (teksti1 As String)

Palautusarvo:

Long

Parametrit:

Teksti1: mikä tahansa merkkijonolauseke tai muun tyyppinen muuttuja.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleLen

Dim sText as String

    sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) REM palauttaa arvon 9

End Sub