ConvertToURL Function

ConvertToURL muuntaa järjestelmän tiedostonimen tiedosto-URL:äksi.

Syntaksi:

ConvertToURL(tiedostonimi1)

Palautusarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

Tiedostonimi1: tiedoston nimi merkkijonona.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$