Right Function

Right palauttaa merkkijonolausekkeesta "n" kappaletta merkkejÀ oikealta lukien.

Katso myös: funktio Left.

Syntaksi:

Right (teksti1 As String, n As Long)

Palautusarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

Teksti1: MikÀ tahansa merkkijonolauseke, josta palautetaan merkkejÀ oikealta lukien.

N: numeerinen lauseke, joka mÀÀrittÀÀ kuinka monta merkkiÀ halutaan palauttaa. Jos n = 0, palautetaan merkkijono, jonka pituus on nolla. Suurin sallittu arvo on 65535.

Seuraava esimerkkiohjelma muuntaa pÀivÀmÀÀrÀn muodosta YYYY-MM-DD US-pÀivÀmÀÀrÀmuotoon (MM/DD/YYYY).

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Ole hyvÀ ja anna pÀivÀmÀÀrÀ kansainvÀlisessÀ muodossa 'VVVV-KK-PP'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub