Mid Function, Mid Statement

Mid-funktio palauttaa määrätyn osan merkkijonolausekkeesta. Mid-lause korvaa osan merkkijonosta toisella merkkijonolla.

Syntaksi:

Mid (teksti1 As String, alku1 As Long [, pituus1 As Long]) tai Mid (teksti1 As String, alku1 As Long , pituus1 As Long, teksti2 As String)

Palautusarvo:

merkkijono (String, vain funktiolla)

Parametrit:

Teksti1: mikä tahansa muutettava merkkijonolauseke.

Alku1: numeerinen lauseke, joka osoittaa merkin sijainnin merkkijonossa, josta alkaen korvataan tai luetaan palautettavaksi. Suurin sallittu arvo on 65535.

Pituus1: numeerinen lauseke, joka määrittää sen merkkien lukumäärän, joka korvataan tai palautetaan. Suurin sallittu arvo on 65535.

Jos Mid-funktion pituus-parametri jätetään pois, teksti1:n kaikki merkit alusta loppuun palautetaan funktiossa.

Jos pituus-parametrin arvo Mid-lauseessa on vähempi kuin korvaavan teksti2:n pituus, teksti2 lyhennetään lopusta määritettyyn pituuteen.

Teksti2: merkkijono, joka korvaa osan teksti1:stä (Mid-lauseessa).

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Ole hyvä ja anna päivämäärä kansainvälisessä muodossa 'VVVV-KK-PP'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub