LTrim Function

LTrim poistaa välilyönnit merkkijonon alusta.

Syntaksi:

LTrim (teksti1 As String)

Palautusarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

Teksti1: mikä tahansa merkkijonolauseke.

Tätä funktiota käytetään merkkijonon alussa olevien välilyöntien poistamiseen.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub