LSet Statement

Lset-lause kohdistaa merkkijonon vasemmalle merkkijonomuuttujassa tai kopioi käyttäjän määrittämän muuttujan toiseen käyttäjän määrittämään muuttujaan.

Syntaksi:

LSet muuttuja1 As String = teksti1 tai LSet muuttuja2 = muuttuja3

Parametrit:

Muuttuja1: mikä tahansa merkkijonomuuttuja, joka sisältää (osa)merkkijonon, joka tasataan vasemmalle.

Teksti1: merkkijono, joka kohdistetaan merkkijonomuuttujaan vasemmalle.

Muuttuja2: sen käyttäjän määrittämää tyyppiä olevan muuttuja, johon kopioidaan.

Muuttuja3: sen käyttäjän määrittämää tyyppiä olevan muuttuja, joka kopioidaan.

Jos teksti1 on lyhyempi kuin muuttuja1, LSet kohdistaa teksti1:n vasemmalle muuttuja1:een. Jäljelle jäävä tila täytetään välilyönneillä. Jos merkkijono on pitempi kuin merkkijonomuuttuja, merkit kopioidaan vasemmalta alkaen vain muuttujan pituuteen asti. LSet-lauseella voidaan kopioida myös käyttäjän määrittämää tyyppiä oleva muuttuja toiseen samanlaiseen.

Esimerkki:

Sub ExampleRLSet

Dim sVar As String

Dim sExpr As String

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Kohdistetaan "SBX" oikealle 40-merkkisessä kohdemerkkijonossa

  ' Korvaa asteriskit välilyönneillä

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123457896"

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Kohdistetaan "SBX" vasemmalle 40-merkkisessä kohdemerkkijonossa

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123456789"

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

End Sub