LCase Function

Lcase muuntaa kaikki ISOT kirjaimet pieniksi kirjaimiksi.

Katso myös: funktio UCase

Syntaksi:

LCase (teksti1 As String)

Palautusarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

Teksti1: mikä tahansa muunnettava merkkijonolauseke.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) ' palauttaa "las vegas"

    Print UCase(sVar) ' palauttaa "LAS VEGAS"

End Sub