String Function

String luo merkkijonon tiettyä merkkiä toistaen tai ensimmäisestä merkkijonolausekkeen merkistä, joka välitetään funktiolle.

Syntaksi:

String (n As Long, {lauseke1 As Integer | merkki1 As String})

Palautusarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

N: numeerinen lauseke, joka osoittaa palautettavien merkkien määrän. Suurin sallittu n:n arvo on 65535.

Lauseke1: numeerinen lauseke, joka määrittää merkin ASCII-koodin.

Merkki1: mikä tahansa yksittäinen merkki, josta rakennetaan palautettava merkkijono tai mikä tahansa merkkijono, josta vain ensimmäistä merkkiä käytetään.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub