Space Function

Space palauttaa merkkijonon, joka koostuu määrätystä määrästä välilyöntejä.

Syntaksi:

Space (n As Long)

Palautusarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

N: numeerinen lauseke, joka määrittää merkkijonon välilyöntien määrän. Suurin sallittu n:n arvo on 65535.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleSpace

Dim sText As String,sOut As String

Dim iLen As Integer

  iLen = 10

  sText = "Las Vegas"

  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)

  msgBox sOut,0,"Info:"

End Sub