Merkin toistaminen

Oheiset funktiot toistavat merkkijonon merkkiä.

Space Function

Space palauttaa merkkijonon, joka koostuu määrätystä määrästä välilyöntejä.

String Function

String luo merkkijonon tiettyä merkkiä toistaen tai ensimmäisestä merkkijonolausekkeen merkistä, joka välitetään funktiolle.