Val Function

Val muuntaa merkkijonon numeeriseksi lausekkeeksi.

Syntaksi:

Val (teksti1 As String)

Palautusarvo:

Double

Parametrit:

Teksti1: merkkijono, joka esittää lukua.

Val-funktiota käyttäen voidaan numeroista koostuva merkkijono muuntaa luvuksi. Val on Str-funktion käänteisfunktio. Jos vain osa merkkijonosta on numeroita, vain ensimmäisenä oleva jakso sopivia merkkejä muunnetaan. Jos merkkijonossa ei ole (alussa) yhtään numeroa, Val-funktio palauttaa arvon 0.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleVal

    MsgBox Val("123.123")

    MsgBox Val("A123.123")

End Sub