Str Function

Str muuntaa numeerisen lausekkeen merkkijonoksi.

Syntaksi:

Str (lauseke1)

Palautusarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

Lauseke1: mikä tahansa numeerinen lauseke.

Str-funktio muuntaa numeerisen muuttujan tai laskutuloksen merkkijonoksi. Negatiivisten lukujen eteen tulee miinusmerkki. Positiivisten lukujen eteen tulee välilyönti ( plusmerkin asemesta).

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleStr

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = LTrim(Str(iVar))

    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)

End Sub