Asc Function

Asc palauttaa merkkijonolausekkeen ensimmäisen merkin ASCII-koodin.

Syntaksi:

Asc (teksti1 As String)

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Teksti1: mikä tahansa kelvollinen merkkijonolauseke. Vain merkkijonon ensimmäinen merkki huomioidaan.

Asc-funktiota käytetään korvaamaan kirjainmerkit numeroarvoilla. Jos Asc-funktio saa tyhjän merkkijonon, LibreOffice Basic ilmoittaa ajonaikaisesta virheestä. Alkuperäisten 7-bittisten ASCII-merkkien (koodit 0-127) lisäksi ASC-funktio tunnistaa myös tulostumattomat ASCII-koodin merkit. Tämä funktio osaa käsitellä myös 16-bittiset unicode-merkit.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleASC

    Print ASC("A") ' palauttaa arvon 65

    Print ASC("Z") ' palauttaa arvon 90

    Print ASC("Las Vegas") ' palauttaa arvon 76, koska vain ensimmäinen merkki huomioidaan

End Sub

CHR