Comparison Operators

Vertailuoperaattorit komparoivat kahta lauseketta. Tulos palautetaan Boolen lausekkeessa, joka määrittää, onko vertailun tulos totuusarvo True (-1) vai False (0).

Syntaksi:

tulos = lauseke1 { = | < | > | <= | >= } lauseke2

Parametrit:

Tulos: Boolen lauseke, joka määrittää vertailun tuloksen (True tai False).

Lauseke1, lauseke2: mitkä tahansa numeeriset arvot tai merkkijonot, joita aiotaan verrata.

Vertailuoperaattorit

= : yhtä suuri kuin

< : pienempi kuin

> : suurempi kuin

<= : pienempi tai yhtä suuri kuin

>= : suurempi tai yhtä suuri kuin

<> : eri suuri kuin

Esimerkki:

Sub ExampleUnequal

Dim sFile As String

DIM sRoot As String ' Juurihakemisto syöte- ja tulostiedostoille

  sRoot = "c:\"

  sFile = Dir$( sRoot ,22)

  If sFile <> "" Then

    Do

      MsgBox sFile

      sFile = Dir$

    Loop Until sFile = ""

  End If

End Sub