Vertailuoperaattorit

Käytettävissä olevat vertailuoperaattorit kuvaillaan oheisena.

Comparison Operators

Vertailuoperaattorit komparoivat kahta lauseketta. Tulos palautetaan Boolen lausekkeessa, joka määrittää, onko vertailun tulos totuusarvo True (-1) vai False (0).