IsUnoStruct Function

IsUnoStruct palauttaa arvon True, jos annettu objekti on Uno-struktuuri.

Syntaksi:

IsUnoStruct( Uno-tyyppi )

Palautusarvo:

Bool-tyypin totuusarvo

Parametrit:

Uno-tyyppi : Uno-olio

Esimerkki:

Sub Main

Dim bIsStruct

' Toteutetaan palvelu

Dim oSimpleFileAccess

oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )

bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )

MsgBox bIsStruct ' Näytetään False, koska oSimpleFileAccess EI ole struktuuri

' Toteutetaan Property-struktuuri

Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property

bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )

MsgBox bIsStruct ' Näytetään True, koska aProperty on struktuuri

bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )

MsgBox bIsStruct ' Näytetään False, koska 42 EI ole struktuuri

End Sub