Optional (in Function Statement)

Optional-määre tekee mahdolliseksi määritellä parametri, joka välitetään funktioon valinnaisesti.

Katso myös: IsMissing

Syntaksi:

Function MyFunction(Text1 As String, Optional Arg2, Optional Arg3)

Esimerkkejä:

Result = MyFunction("Here", 1, "There") ' kaikki argumenti välitetään.

Result = MyFunction("Test", ,1) ' toinen argumentti puuttuu.

Katso myös Esimerkit.