Set Statement

Set-lause asettaa objektiviitteen muuttujaan tai ominaisuuteen.

Syntaksi:

Set objekti_muuttuja = objekti

Parametrit:

Objekti_muuttuja: muuttuja tai ominaisuus, joka vaatii objektiviitteen.

Objekti: objekti, johon muuttuja tai ominaisuus viittaa.

Nothing - sijoittaa Nothing-objektin muuttujaan poistaen aiemman sijoituksen.

Esimerkki:

Sub ExampleSet

Dim oDoc As Object

    Set oDoc = ActiveWindow

    Print oDoc.Name

End Sub