Global Statement

Global-lauseella asetetaan muuttuja tai taulukko globaalilla tasolla (siis ei proseduurin tai funktion sisällä), niin että esitelty muuttuja tai taulukko kelpaa kaikissa kirjastoissa ja moduuleissa senhetkisen istunnon ajan.

Syntaksi:

Global muuttujanimi_1 [(alku_1 To loppu_1)] [As tyyppi_1][, muuttujanimi_2 [(alku_2 To loppu_2)] [As tyyppi_2][,...]]

Esimerkki:

Global iGlobalVar As Integer

Sub ExampleGlobal

    iGlobalVar = iGlobalVar + 1

    MsgBox iGlobalVar

End Sub