Public Statement

Public-lauseella asetetaan muuttuja tai taulukko moduulitasolla (ei siis proseduurin tai funktion sisällä), niin että esitelty muuttuja tai taulukko kelpaa kaikissa kirjastoissa ja moduuleissa.

Syntaksi:

Public muuttujanimi_1 [(alku_1 To loppu_1)] [As tyyppi_1][, muuttujanimi_2 [(alku_2 To loppu_2)] [As tyyppi_2][,...]]

Esimerkki:

Public iPublicVar As Integer

Sub ExamplePublic

    iPublicVar = iPublicVar + 1

    MsgBox iPublicVar

End Sub