Option Explicit Statement

Option explicit -lauseella määrätään nimenomainen esittely jokaiselle ohjelmakoodin muuttujalle Dim-lauseella.

Syntaksi:

Option Explicit

Parametrit:

Varoitus-kuvake

Tämä lause pitää sijoittaa moduuliin ennen varsinaista suoritettavaa ohjelmakoodia.


Esimerkki:

Option Explicit

Sub ExampleExplicit

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    For i% = 1 to 10 ' Tästä tulostuu ajonaikainen virhe-ilmoitus

        Rem

    Next i%

End Sub