Option Base Statement

Option Base -lause määrittää, onko taulukkoindeksien alarajan oletus 0 vai 1.

Syntaksi:

Option Base { 0 | 1}

Parametrit:

Varoitus-kuvake

Tämä lause pitää sijoittaa moduuliin ennen varsinaista suoritettavaa ohjelmakoodia.


Esimerkki:

Option Base 1

Sub ExampleOptionBase

   Dim sVar(20) As String

   MsgBox LBound(sVar())

End Sub