Let Statement

Annetaan muuttujalle arvo.

Syntaksi:

[Let] muuttujan_nimi=lauseke1

Parametrit:

Muuttujan_nimi: muuttuja, jolle arvo sijoitetaan. Arvon ja muuttujan pitää olla tyypeiltään yhteensopivia.

Huomautus-kuvake

Tässä, kuten useimmissa BASIC-murteissa, avainsana Let on valinnainen.


Esimerkki:

Sub ExampleLet

Dim sText As String

    Let sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) ' Palauttaa arvon 9

End Sub