LBound Function

LBound palauttaa taulukon indeksien alarajan.

Syntaksi:

LBound (taulukon_nimi [, ulottuvuus])

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Taulukon_nimi: sen taulukon nimi, josta ulottuvuuden yläraja (Ubound) tai alaraja (LBound) on tarkoitus palauttaa.

[Ulottuvuus]: kokonaisluku, joka määrittää, mistä taulukon ulottuvuudesta yläraja (Ubound) tai alaraja (LBound) palautetaan. Jos arvoa ei määritetä, oletuksena on ensimmäinen ulottuvuus.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

9 Järjestysnumero määritetyn alueen ulkopuolella

Esimerkki:

Sub ExampleUboundLbound

Dim sVar(10 To 20) As String

  Print LBound(sVar())

  Print UBound(sVar())

End Sub

 

Sub ExampleUboundLbound2

Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String

  Print LBound(sVar()) ' palauttaa arvon 10

  Print UBound(sVar()) ' palauttaa arvon 20

  Print LBound(sVar(),2) ' palauttaa arvon 5

  Print UBound(sVar(),2) ' palauttaa arvon 70

End Sub