IsNumeric Function

IsNumeric tutkii, onko lauseke luku. Jos lauseke on luku, funktio palauttaa arvon True (tosi), muutoin funktio palauttaa arvon False (epätosi).

Syntaksi:

IsNumeric (muuttuja1)

Palautusarvo:

Bool-tyypin totuusarvo

Parametrit:

Muuttuja1: mikä tahansa testattava lauseke.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleIsNumeric

Dim vVar As Variant

    vVar = "ABC"

    Print IsNumeric(vVar) ' palauttaa arvon False

    vVar = "123"

    Print IsNumeric(vVar) ' palauttaa arvon True

End Sub