IsEmpty Function

IsEmpty tutkii, onko variant-muuttujan sisältö tyhjä-arvo. Se ilmaisee, ettei muuttujaa ole alustettu.

Syntaksi:

IsEmpty (muuttuja1)

Palautusarvo:

Bool-tyypin totuusarvo

Parametrit:

Muuttuja1: mikä tahansa testattava muuttuja. Jos variant-muuttujalla on tyhjä-arvo, funktio palauttaa arvon True, muuten paluuarvo on False.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleIsEmpty

Dim sVar As Variant

    sVar = Empty

    Print IsEmpty(sVar) ' palauttaa arvon True

End Sub