IsDate Function

IsDate testaa, voidaanko numeerinen tai merkkijonolauseke muuntaa Date-muuttujaksi (päivämääräksi).

Syntaksi:

IsDate (lauseke1)

Palautusarvo:

Bool-tyypin totuusarvo

Parametrit:

Lauseke1: mikä tahansa testattava numeerinen tai merkkijono lauseke. Jos lauseke voidaan muuntaa päivämääräksi, funktio palauttaa True-arvon, muutoin funktio palauttaa False-arvon.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleIsDate

Dim sDateVar As String

    sDateVar = "12.12.1997"

    print IsDate(sDateVar) ' palauttaa arvon True

    sDateVar = "12121997"

    print IsDate(sDateVar) ' palauttaa arvon False

End Sub