DefErr Statement

DefErr-lause asettaa muuttujan tietotyyppi kirjainalueen mukaiseksi, mikäli tyypin määrittävää kirjainta tai avainsanaa ei ole käytetty.

Syntaksi:

Defxxx kirjainalue1[, kirjainalue2[,...]]

Parametrit:

Kirjainalue: kirjaimet, jotka määrittävät alkukirjaimina joukon muuttujia, joille asetetaan oletustietotyyppi.

xxx: avainsana, joka määrittää oletusmuuttujatyypin:

Avainsana: oletusmuuttujatyyppi

DefErr: Error

Esimerkki:

' Etuliitteen määrittämät muuttujatyypit:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefErr e

Sub ExampleDefErr

    eErr=Error ' eErr on oletuksellisesti error-muuttuja

End Sub