DefBool Statement

Jos tyypin määrittävää kirjainta tai avainsanaa ei ole käytetty, DefBool-lause asettaa muuttujan oletustietotyypin alkukirjainten perusteella.

Syntaksi:

Defxxx kirjainalue1[, kirjainalue2[,...]]

Parametrit:

Kirjainalue: kirjaimet, jotka määrittävät alkukirjaimina joukon muuttujia, joille asetetaan oletustietotyyppi.

xxx: avainsana, joka määrittää oletusmuuttujatyypin:

Avainsana: oletusmuuttujatyyppi

DefBool: Boolen

Esimerkki:

' Etuliitteen määrittämät muuttujatyypit:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefBool

    bOK=TRUE ' bOK on oletuksellisesti Boolen muuttuja

End Sub