CStr Function

CStr muuntaa mikä tahansa numeerisen lausekkeen merkkijonolausekkeeksi.

Syntaksi:

CStr (lauseke1)

Palautusarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

Lauseke1: mikä tahansa muunnettava merkkijono- tai numeerinen lauseke.

Lausekkeiden tyypit ja palautettavat muunnokset

Boolen:

merkkijono, joka saa arvonTrue tai False.

date :

merkkijono, jossa on päivämäärä ja aika.

null :

Ajonaikainen virhe.

tyhjä:

merkkijono ilman yhtään merkkiä.

muu:

Vastaava luku merkkijonona.


Liukuluvun lopussa olevia nollia ei palauteta merkkijonossa.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleCSTR

Dim sVar As String

  MsgBox CDbl(1234.5678)

  MsgBox CInt(1234.5678)

  MsgBox CLng(1234.5678)

  MsgBox CSng(1234.5678)

  sVar = CStr(1234.5678)

  MsgBox sVar

End Sub