CInt Function

Muunnetaan mikÀ tahansa merkkijono- tai numeerinen lauseke kokonaisluvuksi.

Syntaksi:

CInt (lauseke1)

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Lauseke1: mikÀ tahansa muunnettava numeerinen tai merkkijonolauseke. Jos lauseke1 ylittÀÀ arvoalueen -32768 ... 32767 rajat, LibreOffice Basic ilmoittaa ylivuotovirheestÀ. Kun muunnetaan merkkijonolauseketta, luku pitÀÀ kirjoittaa normaalina tekstinÀ ("123,5"), kÀyttöjÀrjestelmÀn oletuslukumuodon mukaisesti.

TÀmÀ funktio pyöristÀÀ luvun desimaaliosan lÀhimpÀÀn kokonaislukuun (merkkijonot katkaistaan).

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub