CDbl Function

CDbl muuntaa numeerisen tai merkkijonolausekkeen kaksoistarkkuuden liukuluvuksi (double).

Syntaksi

CDbl (lauseke1)

Palautusarvo

Double

Parametrit:

Lauseke1: mikä tahansa muunnettava numeerinen tai merkkijonolauseke. Kun muunnetaan merkkijonolauseketta, luku pitää kirjoittaa normaalina tekstinä ("123,5"), käyttöjärjestelmän oletuslukumuodon mukaisesti.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub