CVErr Function

CVErr muuntaa merkkijono- tai numeerisen lausekkeen variant-lausekkeeksi, joka on alityyppiä "Error".

Syntaksi:

CVErr(lauseke1)

Palautusarvo:

Variant.

Parametri:

Lauseke1: mikä tahansa muunnettava merkkijono- tai numeerinen lauseke.