Exit Statement

Exit-lauseella poistutaan Do...Loop ja For...Next -rakenteista, funktiosta tai aliohjelmasta.

Syntaksi:

katso parametrit-kohdasta alempaa

Parametrit:

Exit Do

Kelvollinen vain Do...Loop -rakenteen sisällä silmukasta poistumiseen. Ohjelman suoritus jatkuu Loop-lauseen jälkeen. Jos Do...Loop -rakenteet ovat sisäkkäisiä, siirtyy ohjelman suoritus vain yhden tason ylemmäksi sisäkkäisissä silmukoissa.

Exit For

Kelvollinen vain For...Next -rakenteen sisällä silmukasta poistumiseen. Ohjelman suoritus jatkuu Next-lauseen jälkeen. Sisäkkäisissä silmukoissa siirtyy ohjelman suoritus vain yhden tason ylemmäksi.

Exit Function

Poistuminen Function-aliohjelmasta tapahtuu välittömästi. Ohjelman suoritus jatkuu Function-kutsua seuraavasta lauseesta.

Exit Sub

Tapahtuu välitön poistuminen aliohjelmasta. Ohjelman suoritus jatkuu Sub-kutsua seuraavasta lauseesta.

Huomautus-kuvake

Exit-lauseella ei määritetään rakenteen loppua eikä sitä pidä sekoittaa End-lauseeseen.


Esimerkki:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For iStep = 1 to 10 ' täytetään taulukko testiaineistolla aakkosten alkupäästä

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' Linsearch etsii TextEntry:ä sList()-tekstitaulukosta

' Palautetaan rivinumero tai 0 ( Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit for ' sItem löytyi

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function