With Statement

With-lause asettaa objektin oletusobjektiksi. Ellei toista objektin nimeä esitellä, kaikki ominaisuudet ja metodit viittaavat oletusobjektiin, kunnes End With -lause saavutetaan.

Syntaksi:

With Object

 Statement block

End With

Parametrit:

Käytä With ... End With -rakennetta, jos yhdellä objektilla on useita ominaisuuksia ja metodeja ohjelmassasi.