Switch Function

Switch tulkitsee argumenttien luetteloa, joka koostuu lausekkeista ja niitä seuraavista arvoista. Switch-funktio palauttaa arvon, joka liittyy lausekkeeseen, joka välitetään tälle funktiolle.

Syntaksi:

Switch (lauseke1, arvo1[, lauseke2, arvo2[..., lauseke_n, arvo_n]])

Parametrit:

Switch-funktio tulkitsee lausekkeita vasemmalta oikealle ja palauttaa sitten arvon, joka on ensimmäisen True-totuusarvoisen parametrilausekkeen parina. Jos lausekkeet ja arvot eivät ole pareina, tapahtuu ajon aikainen virhe.

Lauseke: lauseke, joka tulkitaan.

Arvo: arvo, joka halutaan palauttaa, kun lausekkeen totuusarvo on True.

Seuraavassa esimerkissä Switch-funktiossa liitetään tieto sukupuolesta nimitietoon, joka välitetään funktiollekin:

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleSwitch

Dim sGender As String

    sGender = GetGenderIndex( "John" )

    MsgBox sGender

End Sub

 

Function GetGenderIndex (sName As String) As String

    GetGenderIndex = Switch(sName = "Jane", "nainen", sName = "John", "mies")

End Function