Rem Statement

Määrittää, että ohjelmarivi on kommentti.

Syntaksi:

Rem teksti1

Parametrit:

Teksti1 mikä tahansa teksti, joka toimii kommenttina.

Vihje-kuvake

Heittomerkkiä voidaan käyttää merkitsemään tekstiriviä kommentiksi Rem-avainsanan asemesta. Tämä yksinkertainen lainausmerkki voidaan lisätä ohjelmakoodirivin loppuunkin kommentteineen.


Huomautus-kuvake

Rivin lopun kahtena viimeisenä merkkinä voidaan käyttää välilyöntiä ja alaviivamerkkiä ( _), jolloin looginen rivi jatkuu seuraavalle näkyvälle riville. Jotta kommenttiriviä voisi jatkaa, pitää "Option Compatible" esiintyä samassa Basic-moduulissa.


Esimerkki:

Sub ExampleMid

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"

    ' Tällä rivillä ei tapahdu mitään

End Sub