End Statement

Päättää proseduurin tai lohkon.

Syntaksi:

End, End Function, End If, End Select, End Sub

Parametrit:

End-lausetta käytetään seuraavasti:

Lause

End: ei ole pakollinen ohjelman päättämiseen, mutta voidaan käyttää siihen missä tahansa kohtaa proseduuria.

End Function: päättää Function-lauseen.

End If: merkitsee If...Then...Else -lohkon loppua.

End Select: merkitsee Select Case lohkon loppua.

End Sub: päättää Sub-lauseen.

Esimerkki:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Luvut 1:stä 5:een"

    Case 6, 7, 8

      Print "luvut 6:sta 8:aan"

    Case Is > 8 And iVar < 11

      Print "suurempi kuin 8"

    Case Else

      Print "Välin 1...10 ulkopuolella"

  End Select

End Sub