Declare Statement

Esittelee ja määrittelee DLL-tiedoston aliohjelman, joka halutaan suorittaa LibreOffice Basicista käsin.

Katso myös: FreeLibrary

Syntaksi:

Declare {Sub | Function} nimi1 Lib "kirjastonimi" [Alias "aliasnimi"] [argumenttiluettelo] [As tyyppi1]

Parametrit:

Nimi1: eri nimi kuin DLL:ssä määritetty, käytetään aliohjelman kutsumiseen LibreOffice Basicissa.

Aliasnimi: nimi, jolla aliohjelma on määritelty DLL:ssä.

Kirjastonimi: DLL:n tiedosto tai järjestelmänimi. Tämä kirjasto ladataan samalla, kun funktiota käytetään ensimmäisen kerran.

Argumenttiluettelo: parametriluettelo, joka edustaa kutsuttaessa proseduurille välitettäviä argumentteja. Parametrien tyyppi ja lukumäärä riippuu suoritettavasta proseduurista.

Tyyppi1: määrittää tietotyypin, joka on funktiorutiinin paluuarvolla. Tämä parametri voidaan jättää pois, jos tyypin määrittävä merkki on kirjoitettu nimen jälkeen.

Varoitus-kuvake

Jotta parametri välitettäisiin aliohjelmaan arvona eikä viitteenä, parametri täytyy merkitä avainsanalla ByVal.


Esimerkki:

Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )

Sub ExampleDeclare

Dim lValue As Long

    lValue = 5000

    MyMessageBeep( lValue )

    FreeLibrary("user32.dll" )

End Sub