Choose Function

Choose palauttaa valitun arvon argumenttiluettelosta.

Syntaksi:

Choose (indeksi, valinta1[, valinta2, ... [,valinta_n]])

Parametrit:

Indeksi: numeerinen lauseke, joka määrittää, mikä arvo palautetaan.

Valinta1: mikä tahansa lauseke, joka on yksi mahdollinen valittava.

Choose-funktio palauttaa yhden arvon lausekkeiden luettelosta indeksin perusteella. Jos indeksi = 1, funktio palauttaa luettelon ensimmäisen lausekkeen, Jos indeksi = 2 palautetaan seuraava lauseke ja niin edelleen.

Jos indeksin arvo on vähemmän kuin 1 tai se on suurempi kuin lausekkeiden määrä luettelossa, funktio palauttaa Null-arvon (tyhjän).

Seuraavassa esimerkissä käytetään Choose-funktiota yhden merkkijonon valintaan useista merkkijonoista, jotka ovat osa valikkoa:

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleChoose

Dim sReturn As String

    sReturn = ChooseMenu(2)

    Print sReturn

End Sub

 

Function ChooseMenu(Index As Integer)

    ChooseMenu = Choose(Index, "Quick Format", "Save Format", "System Format")

End Function